Rieka Váh

Váh je najdlhšia slovenská rieka. Meria 403 km. Tečie od Tatier smerom na západ a pri Žiline sa otáča na juh. Nadmorská výška v mieste vzniku pri Kráľovej Lehote je 664 m n. m. Prakticky po celom svojom toku je rieka výrazne poznačená ľudskou činnosťou. Z vodáckeho hľadiska sú zaujímavé i niektoré krátke partie na hornom toku, naša vodácka požičovňa sa však zameriava na úsek od Trenčína po Piešťany, no najmä na úsek spod VN Sĺňava po Sereď. Váh na svojom dolnom toku je krásna rieka s čarovnými zákutiami ako stvorenými pre relax, kúpanie a rybolov. Splav Váhu je určený pre rekreantov uprednostňujúcich kľud a relax v prírode.

Počas splavu sa poplavíte v prostredí s obmedzeným kontaktom s civilizáciou. Výnimkou je len plavba cez mestá Piešťany a Hlohovec. Brehy lemuje lužný les a široké štrkové, alebo pieskové pláže. Na úseku medzi Trenčínom a Piešťanmi občas narúša kľud blízkosť diaľnice, avšak od Piešťan po Sereď je božský kľud.

Úsek spod VN Sĺňava po Sereď

Tento úsek je možné splavovať priamo spod hrádze VN Sĺňava, avšak prístup autom od obce Ratnovce je komplikovaný. Z tohto dôvodu uprednostňujeme zahájenie plavby od MVE v Sokolovciach. Stratíte cca 500 metrov plavby, ale prístup k vode je bezproblémový.

Po sútok s Vážskym kanálom sa striedajú svižné perejnaté úseky s miestami, kde sa voda spomalí a prinúti oprieť sa do pádla. Rieka Váh tu mení svoj charakter za každou zákrutou a občas prekvapí i skúsených vodákov.

Na začiatku Hlohovca sa staré rameno Váhu spája s Vážskym kanálom, kde rieka Váh náhle zmení svoj charakter. Naberie na mohutnosti a čiastočne sa zrýchli. Miesto sútoku nazývané Hrčák si v minulosti zobralo viacero životov, preto prosíme o opatrnosť. Od Hrčáku je len kúsok po železničný most Hlohovec – Leopoldov. 100 metrov pod mostom, na ľavom brehu je pohostinstvo Slovan. Tu je veľmi vhodné miesto na ukončenie plavby.

Ďalej tečie rieka cez mesto Hlohovec. Cestou do Sereďe sú dve významnejšie pereje. Pri obci Šúrovce vytvára rieka viacero ostrovčekov a zákutí, kde najzaujímavejšie sú sprašové profily na ľavom brehu, osídlené kolóniami Brehúľ hnedých. Po ľavej strane sú výhľady na svahy Nitrianskej Pahorkatiny, porastenej vinohradmi. Vhodné ukončenie splavu je pri kúpalisku na začiatku Serede.

Úsek odporúčame rozdeliť na dva dni.

Úsek Trenčín – Piešťany

Plavba v tomto úseku začína pod hrádzou vodného diela Trenčín a postupne preteká popod masív Považského Inovca. Prúdne úseky sa len miestami striedajú s lenivo tečúcimi partiami, takže plavba je svižná a zaujímavá. Pri Novom meste nad Váhom je rekreačné zariadenie Zelená voda, kde odporúčame pre záujemcov o organizované táborenie a reštauračné služby prenocovať. Inak je táborenie možné kdekoľvek.

Na vtoku Váhu do mesta Piešťany sa staré rameno Váhu spojí s Vážskym kanálom a začne vzdutie VN Sĺňava. V prípade pokračovania plavby vás čaká niekoľko kilometrové pádlovanie. Na brehoch Sĺňavy, ako i v meste Piešťany je množstvo ubytovacích a stravovacích možností, taktiež možnosť doplniť zásoby. Na Sĺňave je možné aj využiť služby ATC a počas sezóny je v stredisku celkom rušno.

Úsek odporúčame rozdeliť na dva dni.

Boat4u team