Obtiažnosť a splavnosť Váhu

Obtiažnosť

Splav Váhu je vhodný pre každého, pre začiatočníkov i pre rodiny s deťmi. Nami používané lode sú veľmi stabilné a ľahko ovládateľné. Je to športová aktivita na tečúcej vode, avšak nazývať splav Váhu slovom “rafting” by bolo prehnané. Ide o klasickú vodnú turistiku. Okrem športového ducha pre tento splav nepotrebujete dosahovať žiadnu športovo výkonnostnú kategóriu, fyzicky to zvládnu starci, deti i kancelárske typy.

Splavnosť

Na úseku od Trenčína až po Hlohovec sa plaví v tzv. Starom Váhu, čo je pôvodné koryto rieky. Prevažná časť vody je vedená vo vážskom kanáli pre účely hydroelektrární, avšak do starého koryta je vpúšťané biologické minimum. To postačuje i za najsuchšieho leta na plavbu v športovom plavidle. Od Hlohovca po Sereď je už Váh vo svojej plnej sile.

Boat4u team